0 800 30 30 50
УКР РУС ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
   • заплачу: грн


    отримаю: грн
 

ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ

asvio bank

Інформація щодо порядку та умови надання послуги «Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах фізичній особі»

(ця інформація містить загальні умови надання банком послуги «Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах фізичній особі» та не є пропозицією з надання цих послуг)

N
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3

1

1. Інформація про банк

2

Найменування

 Акціонерне Товариство «АСВІО БАНК»

3

Номер та дата видачі банківської ліцензії

Ліцензія: депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ №286533, видана НКЦПФР 08.10.2013 р., строк дії з  12.10.2013 р. необмежений та депозитарної діяльністі - діяльністі із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №286981, затверджена НКЦФПР 28.08.2014 р. , строк дії з  28.08.2014 р. необмежений.

4

Адреса місця реєстрації

 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2

5

Адреса представництва у м.Києві

 Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19

6

Адреса місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу Депозитарної установи

 Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 23А

7

Номер контактного(них) телефону(ів)

0 (800) 30 30 50

8

Адреса електронної пошти

zvernennia@asviobank.ua

9

Адреса офіційного вебсайта

www.asviobank.ua/

10

2. Основні умови рахунку в цінних паперах

11

Послуги фізичним особам резидентам та нерезидентам

Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарних операції на рахунку в цінних паперах на підставі розпоряджень клієнта та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та чинного законодавства України.

Надаються відповідно до укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

12

Плата за відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах фізичних осіб

Визначається чинними тарифами Банку

13

Нарахування та сплата за депозитарні послуги

Нарахування щомісячно

Сплата здійснюється відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  щомісячно до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги.

14

Строк на який відкривається рахунок

Безстроково

15

Валюта

ü Гривня (980);

ü Долари США (840);

ü Євро (978).

16

Сума та кількість цінних паперів (мінімальна/максимальна) за операцією

При здійсненні операцій на рахунку в цінних паперах клієнтів мінімальна кількість цінних паперів за операцією – 1 шт., максимальна – не обмежена. Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах клієнта має бути цілим невід’ємним числом. Сума за операцією не має обмежень.

17

Порядок закриття рахунку

Відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та вимог чинного законодавства України

18

3. Права клієнта згідно з законодавством України

19

Надання Банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних для цілей, які є несумісними з цілями, що передують укладенню договору, або які покладено на його виконання, якщо інше не передбачено Законом України "Про захист персональних даних", а також відкликання цієї згоди в будь-який момент

20

Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта

21

Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб

22

Клієнт має право дострокового розірвати договір про обслуговуння рахунку в цінних паперах за відсутності заборгованотсі та цінних паперів на рахунку в цінних паперах

23

4. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду

24

До банку: перелік контактних даних банку зазначено в колонках 7, 8, 9 цієї таблиці.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

25

До Національного банку: перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

26

До суду: клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг).

Що отримують клієнти депозитарної установи АТ «АСВІО БАНК»?

  • відповідальне зберігання  цінних паперів (прав на цінні папери);
  • надання максимального спектру послуг для фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів);
  • гарантія високого якості обслуговування;
  • надійність та гарантія збереження інформації про клієнта;
  • вигідна система тарифів за отримані послуги;
  • індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Послуги власникам цінних паперів АТ «АСВІО БАНК» надаються виключно на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Порядок оформлення та подачі документів:

Депозитарна установа АТ «АСВІО БАНК» приймає на розгляд і виконання документи, складені українською мовою.

У випадку, коли документи, подаються клієнтом – нерезидентом, всі документи, видані або оформлені на території іноземної держави, повинні бути легалізовані в Україні.

Приймання і видача документів, виконання операцій проводиться у відповідності до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. 

Для обслуговування своїх клієнтів депозитарна установа АТ «АСВІО БАНК» відкриває рахунки в цінних паперах юридичним та фізичним особам, в т.ч. нерезидентам

Рахунок в цінних паперах не може бути анонімним. Ідентифікація клієнтів проводиться згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалiзацiї (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», та Положення про провадження депозитарної діяльності» №735 від 23.04.2013р. (далі - Положення №735)

Закриття рахунку в цінних паперах здійснюється в порядку, передбаченому Договором.

Наші спеціалісти готові провести для Вас консультацію по всім аспектам функціонування ринку цінних паперів.

Повідомлення депонентам щодо приведення Договорів до вимог чинного законодавства.

Повідомлення депонентам щодо приведення Договорів до вимог чинного законодавства до 18.08.2017 р.

Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства "Запоріжтрансформатор" (ЕДРПОУ 00213428) про чергові Загальні збори акціонерів, що відбудуться 17.04.2018 (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" (ЕДРПОУ 09809192) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10.09.2018 (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЕДРПОУ 41946011) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29.11.2018 (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (ЕДРПОУ 00213428) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 12.04.2019 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ЕДРПОУ 05508186) про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23.04.2019 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ЕДРПОУ 05508186) про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 23 квітня 2019 року (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЄДРПОУ 41946011) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09.08.2019 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131305) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 29.07.2019 року (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (ЕДРПОУ 00213428) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 07.10.2019 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (ЕДРПОУ 00213428) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23.04.2020 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ЕДРПОУ 05508186) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 21.04.2020 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Ясинівський коксохімічний завод» (ЕДРПОУ 00191035) про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25.04.2020 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» (ЕДРПОУ 01416398) про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 12.08.2020 р. (посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України).

Телефон 0 800 30 30 50, (0462) 616-027.
Факс (0462) 616-029.