0 800 30 30 50
УКР РУС ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
 
  • заплачу: грн


  отримаю: грн
 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКА АТ "АСВІО БАНК"

asvio bank

Ми, працівники АТ «АСВІО БАНК»»,
Виходячи з відданості банківській справі та місії Банку,
Поваги до цінності і гідності особистості,
Прагнення до соціальної справедливості,
Відкритості та відповідальності перед суспільством,
Усвідомлюючи себе частиною світового банківського співтовариства,
Прагнучи до прибутковості, фінансової стабільності,
благополуччя і процвітання БАНКУ,
Приймаємо даний КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

ВВЕДЕННЯ

Корпоративний Кодекс - це звід правил, що регламентують діяльність співробітників Банку. Причому мова йде не тільки про взаємини всередині підприємства. Такий документ повинен регламентувати і зовнішні відносини: взаємодія з клієнтами, з конкурентами, зі споживачами, з постачальниками.

Кодекс корпоративної етики з'являється в банку, коли банк розширюється і перед Головою Правління виникає необхідність виробити систему координат, щоб співробітники розуміли етичні корпоративні цінності. Крім того, кодекс корпоративної етики поліпшить відносини з партнерами та інвесторами. Партнерам кодекс гарантує, що всі обіцянки наших співробітників будуть виконані. Для інвесторів кодекс - зайвий доказ на користь правильності рішення про вкладення в компанію, для якої честь вище за прибуток.

Наявність якісних корпоративних норм і їх дотримування в організації допомагає співробітникам орієнтуватися в складних ситуаціях, знижує ризик можливих порушень, допомагає формувати прихильність співробітників компанії. Репутація і майбутні успіхи АТ «АСВІО БАНК» (далі Банк) значною мірою залежать від дотримання не тільки вимог закону, а й високих етичних стандартів.

Цей кодекс корпоративної етики (далі Кодекс) є свідченням нашої відданості принципам цивілізованого ведення бізнесу.

На додаток до діючих у Банку вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Кодекс встановлює принципи та правила ведення справ, розроблені на підставі морально-етичних цінностей та професійних стандартів.

Кодекс є внутрішнім (локальним) документом, обов'язковим для дотримання всіма членами органів управління, керівниками, посадовими особами, співробітниками.

Завдання Кодексу:

 • Визначення на основі єдиних цінностей принципів і правил ділової поведінки та етики, спрямованих на підвищення ефективності та культури банківської справи, фінансової стабільності Банку, зміцнення взаємної довіри учасників ринку банківських послуг;
 • Розвиток єдиної корпоративної культури, заснованої на високих етичних стандартах, підтримання в колективі атмосфери довіри, взаємної поваги і порядності;
 • Виявлення і запобігання потенційних ризиків, вирішення проблем, що мають етичні аспекти;
 • Підвищення і збереження довіри до Банку з боку ділового співтовариства, зміцнення репутації відкритого і чесного учасника ринку.
1.МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА КОРПОРАТИВНІ ПРИНЦИПИ БАНКУ
НАШІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ :

Цінуй клієнта:

 • Стався до клієнта з повагою, як до партнера
 • Працюй так, щоб клієнт був задоволений
 • Дій так, щоб клієнт був радий повернутися

Приймай рішення, усвідомлюючи свою відповідальність:

 • Не кажи «не можна», говори «як»
 • Принось пропозиції, а не тільки проблеми
 • Бери відповідальність за виконання завдання
 • Не бійся помилитися. Виправляй помилки і вчися
 • Постійно вдосконалюй і покращуй свою роботу

Працюй в команді:

 • Орієнтуйся на результат.
 • Співпрацюємо з іншими для досягнення
 • Не говори: «Це не моя робота»
 • Будь відкритий для нових ідей
 • Допомагайте один одному

Дотримуючись нашим цінностям, ми підтримуємо корпоративну культуру, необхідну для досягнення найвищого рівня у всіх ділових прагненнях.

Наші цінності є обов'язковими для нас і пропонуються всім, хто з нами співпрацює.

Корпоративні принципи грунтуються на цінностях Банку, дотриманні законів повазі прав співробітників і ділових партнерів Компанії. Вони є основою для регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин, у тому числі поведінки в ситуаціях, пов'язаних з виникненням конфлікту інтересів.

НАШІ КОРПОРАТИВНІ ПРИНЦИПИ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ

Банк розглядає прибутковість і ефективність своєї діяльності як обов'язок перед акціонерами і всіма зацікавленими сторонами і використовує всі доступні йому законні засоби для його виконання.

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І НОРМ

Банк неухильно дотримується вимог українського та міжнародного законодавства, галузевих і корпоративних правил, стандартів, процедур.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Банк здійснює професійне управління охороною здоров'я персоналу, своєчасно сплачує податки і заробітну плату.

СУМЛІННЕ ВЕДЕННЯ СПРАВ

Банк прагне забезпечувати і підтримувати високу якість своєї продукції та послуг, чесно і послідовно виконувати договірні зобов'язання, відкрито і відповідально здійснювати корпоративне управління.

НАДІЙНІСТЬ

Банк прагне стати для своїх клієнтів таким партнером, співпраця з яким допомагає їх сталому розвитку і досягненню намічених цілей.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Банк постійно вдосконалює лінійку продуктів з метою забезпечення клієнтів тим видом і обсягом фінансових послуг, які для них необхідні і найбільш ефективні. Усі корпоративні принципи однаково значущі для Банку. При прийнятті рішень повинен дотримуватися баланс всіх принципів без будь-яких переваг або черговості.

2. СТАНДАРТИ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ

2.1. Правила ділової поведінки співробітників між собою і у відносинах із зовнішніми сторонами.

2.1.1. Загальні правила взаємодії в Банку Взаємодія в Банку будується на основі поваги до особистості та націленості на результат для того, щоб успішно вирішувати професійні завдання і підтримувати конструктивні відносини в колективі.

Банк підтримує:

 • Ввічливі і коректні відносини між колегами, створення атмосфери взаєморозуміння і співробітництва;
 • Обмін досвідом та інформацією з колегами, надання допомоги один одному в досягненні кращого результату;
 • Пунктуальність, чітке і в строк виконання взятих зобов'язань перед Банком і перед колегами;
 • Раціональне використання власного робочого часу і часу своїх колег.

2.1.2. Взаємна відповідальність Банку і його співробітників. Взаємна відповідальність означає, що як Банк, так і його співробітники поділяють спільні базові переконання, свідомо й сумлінно виконують свої обов'язки по відношенню один до одного. Банк бачить свою відповідальність перед співробітниками в тому, щоб:

 • Забезпечувати стабільну і гідну заробітну плату, умови праці, що відповідають нормам законодавства;
 • Надавати соціальне забезпечення, медичну допомогу та інші елементи корпоративної соціальної відповідальності в рамках програм, реалізованих Банком;
 • Будувати відносини зі співробітниками на довгостроковій основі, надавати працівникам належну довіру та забезпечувати відкритий діалог;
 • Розвивати та удосконалювати системи навчання, мотивації, оцінки потенціалу співробітників;
 • Підтримувати ініціативність і прагнення співробітників до саморозвитку, підвищенню професійної компетентності, виконання складних завдань;
 • Підтримувати в Банку атмосферу співробітництва, взаєморозуміння і стабільності.

Співробітники Банку відповідальні за дотримання таких вимог:

 • Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки;
 • Піклуватися про репутацію Банку;
 • Удосконалювати свої професійні знання та вміння;
 • Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати накази і розпорядження керівників та посадових осіб Банку;
 • Дотримуватися правил ділової етики, встановлені цим Кодексом.

2.1.3. Додаткові правила для керівників та посадових осіб Банку. Банк очікує від усіх керівників поважливого ставлення до співробітників та їх прав. Керівники не повинні допускати у своїй управлінській практиці використання методів, що завдають шкоди особистої гідності співробітників, прийняття необгрунтованих, незаконних або несправедливих рішень. Банк також звертає особливу увагу на виконання керівниками таких обов'язків, як:

 • Забезпечення безпеки робочих місць і робочого оточення співробітників;
 • Забезпечення відкритого і постійного доступу до інформації, необхідної співробітникам для виконання своїх обов’язків, надання можливостей для здійснення зворотного зв'язку;
 • Облік індивідуальних результатів праці співробітників
 • Виявлення і використання нових можливостей для підвищення ефективності та конкурентоспроможності Банку;
 • Демонстрація зразкової особистої поведінки, відповідно принципам і стандартам Банку;
 • Прояв професіоналізму, компетентності, ініціативності.

2.1.4. Дотримання конфіденційності. Банк піклується про захист конфіденційної інформації як про одну з необхідних умов підтримки його стабільності та конкурентоспроможності. Розголошення конфіденційної інформації може призвести до нанесення шкоди Банку.

Банк наполягає на дотриманні наступних правил:

 • використання конфіденційної інформації можливе тільки в рамках виконання службових обов'язків. Передача її будь-яким іншим особам, у тому числі колегам, чия робота не пов'язана з її використанням, допускається тільки з дозволу безпосереднього керівника;
 • дотримання зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації повинно виконуватися і після завершення роботи співробітника в Банку (у разі якщо на цей рахунок між ним та Банком немає інших угод);
 • розкриття інформації для інвесторів та державних органів повинно здійснюватися тільки в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку. Інформація повинна відповідати всім вимогам, встановленим законодавством та правилами фондових бірж, і не містити відомостей, що не відповідають дійсності;
 • необхідно з повагою ставитися до відомостей, що є власністю ділових партнерів, у тому числі до їх інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав;

2.1.5. Конфлікт інтересів.

У процесі здійснення діяльності Банком можливе виникнення конфлікту інтересів в силу протиріччя між майновими та іншими інтересами Банку, акціонерів Банку, його органів управління, членів органів управління, посадових осіб, працівників Банку, кредиторів, контрагентів, вкладників та інших клієнтів, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Банку та його клієнтів, інших сторін конфлікту.

З метою забезпечення балансу інтересів і мінімізації несприятливих наслідків, що виникають внаслідок конфлікту інтересів, Банк приймає на себе зобов'язання дотримуватися затвердженої в Банку політики в галузі запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розробляти й удосконалювати комплекс заходів, спрямованих на реалізацію такої політики.

2.1.6. Корпоративний стиль.

Імідж Банку є важливим інструментом досягнення спільних цілей та реалізації завдань і повинен використовуватися максимально ефективно.

Співробітник Банку незалежно від рівня, виду і способу спілкування повинен бути ввічливий, доброзичливий, чуйний. Працівник проявляє терпіння до фактів некоректного з ним спілкування з боку клієнтів, ділових партнерів та інших осіб.

Співробітник Банку неухильно дотримується трудової дисципліни. У випадках, коли склалися певні обставини, що можуть привести до порушення дисципліни, Працівник доводить відповідну інформацію до відома безпосереднього керівника. Працівник прагне звести до мінімуму виникнення таких обставин.

Співробітник Банку зобов'язаний дотримуватись ділового стилю в одязі, відповідно іміджу Банку. Зовнішній вигляд співробітника Банку не повинен бути зухвалим або недбалим. Недотримання співробітником Банку ділового стилю в одязі є порушенням трудової дисципліни і може спричинити за собою накладення дисциплінарного стягнення.

2.1.7. Взаємовідносини Банку та зовнішніх зацікавлених сторін.

У взаємовідносинах з зовнішніми зацікавленими особами (акціонерами, державою, клієнтами і т. д.) інтереси Банку представляють його співробітники. Тому норми даного розділу Кодексу поширюються рівною мірою і на Банк і на його співробітників.

Клієнти:

Банк у відносинах з клієнтами вважає себе зобов'язаним

 • діяти в своїй роботі з клієнтом шанобливо, чесно і відкрито;
 • надавати послуги всім особам, ділові відносини з якими не створюють для Банку високого ступеня юридичного та економічного ризиків, не допускаючи дискримінації за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності, а також незалежно від статі, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин;
 • надавати допомогу у виборі послуг, які найбільшою мірою відповідають інтересам клієнта;
 • здійснювати своєчасне і якісне проведення розрахункових операцій, відкриття банківських рахунків, надання інших послуг, передбачених ліцензією, виданою Банку;
 • гарантувати відповідність наданих послуг законодавству України та цьому Кодексу;
 • стягувати за надані послуги плату, розмірну їх обсягу, якості та складності. щодо забезпечення конфіденційності і захищеності:
 • забезпечувати безпеку і захист отриманої інформації;
 • забезпечувати конфіденційність при проведенні переговорів та укладенні угод;
 • зберігати таємницю операцій клієнта, розкривати її тільки у випадках і порядку, передбачених законом;

Акціонери:

Банк у відносинах зі своїми акціонерами вважає себе зобов'язаним:

 • гарантувати забезпечення законних прав акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій відповідно до законодавства України і на основі принципів корпоративного управління;
 • не допускати будь-якого обмеження прав і законних інтересів акціонерів;
 • домагатися максимально можливої прозорості в роботі органів управління Банку, створювати умови для безперешкодного доступу акціонерів до інформації про діяльність Банку в порядку та обсязі, передбаченому законодавством України.

Ділові партнери:

Банк при здійсненні своєї діяльності вважає себе зобов'язаним:

 • будувати відносини з діловими партнерами на взаємній довірі, повазі і рівноправності, не допускати необгрунтованої критики їх діяльності;
 • строго керуватися принципом дотримання взятих на себе договірних та інших зобов'язань, що випливають з ділових відносин або обумовлених ними;
 • повністю, своєчасно і в суворій відповідності з законом виконувати свої зобов'язання, а також виконувати акти судових органів у разі виникнення судових спорів;
 • доброзичливо ставиться до інших кредитних організацій, утримуватися від необгрунтованої критики їх діяльності та інших свідомих дій, що завдають шкоди їх діловій репутації;
 • віддавати пріоритет переговорам і пошуку компромісу у разі виникнення розбіжностей і суперечок