0 800 30 30 50
УКР РУС ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
  • заплачу: грн


  отримаю: грн
 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №15

asvio bank

Перелік операцій, що здійснюються Київським відділенням № 15

(Операції передбачені Положенням про відділення з урахуванням технічних можливостей і наявності спеціалістів відповідної кваліфікації)

 1. Надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
 2. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, - від імені банку і на умовах, визначених банком, (крім банків), у частині:
  • приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб, - від імені банку та на умовах, визначених банком;
  • приймання вкладів (депозитів) від юридичних осіб, - від імені банку та на умовах визначених банком.
 3. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, крім поточних рахунків банків-кореспондентів, в частині:
  • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів (юридичних і фізичних осіб), - від імені банку та на умовах, визначених банком;
  • приймання готівкових коштів від фізичних осіб для здійснення комунальних та інших платежів і переказів, - від імені банку та на умовах, визначених банком;
  • приймання готівкових коштів від юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців для здійснення платежів та переказів, і видача готівкових коштів, - від імені банку та на умовах, визначених банком;
  • видача готівки та здійснення переказів за дорученням фізичних осіб та на користь фізичних осіб, - від імені банку та на умовах, визначених банком.
 4. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карт, в частині здійснення операцій з використанням банківських платіжних карт, - від імені банку та на умовах, визначених банком.
 5. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї в частині, здійснення обігу та погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, - від імені банку та на умовах, визначених банком.
 6. Операції з валютними цінностями, у частині:
  • неторговельні операції з валютними цінностями;
  • операції з готівковою іноземною валютою, які здійснюються в касах та пунктах обміну іноземної валюти банків;
  • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України - від імені банку та на умовах, визначених банком.
 7. Операції з банківськими металами на валютному ринку України (крім операцій на міжбанківському ринку), в частині:
  • продаж банківських металів за гривні;
  • відкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів (крім банків) у банківських металах. Здійснення операцій зарахування банківських металів на поточні та вкладні (депозитні) рахунки без фізичної поставки. Видача банківських металів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків без фізичної поставки;
  • купівля банківських металів за гривні без фізичної поставки.