0 800 30 30 50
УКР РУС ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
 
   • заплачу: грн


    отримаю: грн
 

ЖИТЛО В ЖК "УЮТКІНО"

asvio bank

Житло в кредит - це можливість поліпшити власні житлові умови чи вдало вкласти кошти, придбаваючи житло за доступною ціною.

Особливості продукту:
  • можливість дострокового погашення кредиту без штрафних санкцій;
  • можливість надання попереднього рішення по кредиту у вигляді Гарантійного листа;
  • приваблива процентна ставка.

Об’єкт будівництва – «ЖК УЮТКІНО» 3-х секційний 146-ти квартирний цегляний житловий будинок №2 другої черги багатоповерхової забудови, загальною площею 8 774 кв. м., що будується по вулиці Маяковського (поштова адреса: вулиця Віктора Йови, 1) у місті Борисполі Київської області.

Забудовник: ПрАТ "БК "УКРЕНЕРГОБУД"

Умови кредитування
Тип кредиту Кредит (кошти надаються однією сумою в разовому порядку)
Валюта кредиту Гривня
Можлива сума кредиту від 25 000,00 до 1 000 000,00 грн
Максимальний розмір кредиту 85% від вартості майнових прав на квартиру
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % 15% від вартості майнових прав на квартиру
Строк кредитування до 60 місяців
Мета отримання кредиту Придбання у Забудовника майнових прав на квартиру на первинному ринку нерухомості, а саме: в багатоповерховій забудові, загальною площею 8 774 кв. м., що будується по вулиці Маяковського (поштова адреса: вулиця Віктора Йови, 1) у місті Борисполі Київської області.
Спосіб надання кредиту Шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів з рахунку наданого кредиту на рахунок Забудовника за реквізитами, вказаними в Договорі купівлі – продажу майнових прав у порядку, обумовленому договором про іпотечний кредит.
Тип процентної ставки Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору) 12,0% річних
Порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом згідно класичного графіку Кредит – відповідно до графіку. Проценти – щомісячно, до 5-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому проводилось нарахування процентів
Порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом рівними платежами (ануїтет) Щомісячні платежі сплачуються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору.
Спосіб погашення кредиту Шляхом внесення готівки в касу Банку / Шляхом безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою)
Порядок дострокового повернення кредиту Без будь-яких обмежень та штрафних санкцій
Забезпечення

На етапі будівництва

Майнові права на нерухоме майно (об’єкт інвестування), що належить до житлового фонду, яке придбавається за рахунок кредитних коштів.

По завершенню будівництва та оформленні правовстановлюючих документів на нерухомість (при введенні об’єкта будівництва в експлуатацію)

Об’єкт інвестування та/або об’єкт нерухомого майна (житлова нерухомість) При цьому, при отриманні кредиту Позичальником, обов’язково оформлюється фінансова порука чоловіка/дружини – у разі, якщо Позичальник одружений.

Необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом Так, за рахунок Позичальника
Страхування

Обов’язковому страхуванню підлягають:

Нерухоме майно – від 0,3% від суми заставної вартості, зазначеної у договорі іпотеки (після введення об’єкту інвестування в експлуатацію) Фізичні особи (від нещасних випадків) – від 0,5% від суми фактичної заборгованості.

Страхування здійснюється на користь Банка за рахунок позичальника щорічно протягом всього строку дії договору про іпотечний кредит. У разі настання страхового випадку та направлення коштів на ремонт нерухомого майна та/або погашення кредиту Позичальник повинен додатково застрахувати майно (за вимогою Банку) та відновити розмір страхової суми до ринкової вартості майна.

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит:
Пеня В розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення за кожний день прострочення від суми простроченої заборгованості (кредиту, процентів, комісій та інших платежів згідно кредитного договору) та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
Штраф У разі невиконання Позичальником будь-якого з зобов’язань за Договором, що не відноситься до повернення суми Кредиту, сплати процентів та інших платежів на користь Банку, Позичальник на вимогу Банку сплачує штраф у розмірі 1% від суми кредиту.
Процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов'язання щодо повернення кредиту 12% річних
Вимоги до Позичальника

• правоздатний та дієздатний громадянин України;

• має постійне джерело доходу протягом останніх 6-ти місяців, чи здійснює підприємницьку діяльність не менше одного року;

• має позитивну кредитну історію;

• кредитний ризик знаходиться в прийнятних для Банка межах;

• за результатами оцінки фінансового стану, проведеної згідно з внутрішніми нормативно-правовими актами Банку, його стан віднесено не нижче 4-ого класу.

Список документів для отримання кредиту

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:

Скачати тарифи

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб:

(з якими необхідно укласти договори щодо надання додаткових чи супутніх послуг, які є обов'язковими для отримання кредиту)

Застереження: вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно АТ «АСВІО БАНК» не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача. Витрати на послуги кредитодавця, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, які є періодичними, можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Послуги суб’єкта оціночної діяльності

Перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг.

Оцінка заставного майна (квартира, домоволодіння) здійснюється акредитованим у Банку суб’єктом оціночної діяльності одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності від 500 грн

Послуги страхової компанії

Перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг.

Страхування предмету іпотеки щорічно від 0,3% від вартості предмету іпотеки
Страхування фізичної особи (від нещасних випадків) щорічно від 0,5% від суми фактичної заборгованості

Послуги нотаріуса

Оформлення договору забезпечення одноразово та додатково при необхідності від 3 000 грн
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом від 1 500 грн
Інформація про Банк
Найменування Банку АТ «АСВІО БАНК»
Юридична адреса Банку Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2
Місцезнаходження структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит м.Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Ліцензія Банківська ліцензія №133 від 16.11.2011р.

Версія для друку